Asoya Helbesta Kurdî

Argeş Nivîsbarî

Libraries & Demo

com.arges.sepan.helbest

Di sepanê de ji 2000î zêdetir helbestên kurdî hene.. Bi sê zaravayên kurdî dixebite: Kurmancî, Dimilkî(Zazakî) û Soranî.. Em Rênas XENDEKÎ û Mazlum OZDOGAN amadekarên vê sepanê ne. Helbest ji aliyê Rênas XENDEKÎ ve hatine berhev kirin, bingeha sepanê jî ji aliyê Mazlum OZDOGAN ve hatiye danîn. Ev sepan ji bo ku her helbesthez hindik be jî bikare xwe zûtir bigihîne helbest û helbestvanan, bikare li her derî antolojiyekî di berîka xwe de peyda bike. Bi vê sepanê hewce nake hûn bi seetan di pirtûkan de helbestan bigerin, tenê sepanê vekin û li helbesta xwe bigerin. Ji bo van armancan, ez Rênas, bi rojan li ser înternetê, ji nav pirtûkan helbest berhev kirin, ji helbestvanan bixwe xwestin, gelek helbest ji pirtûkan derbas kirin û Mazlum jî bi rojan li ser kodên vê sepanê xebitî. Bi hêviya bibe dermanê dilê helbesthezan. MALAVAYÎ: Ji ber ku di berhevkirina helbestan de alîkariya me kir malavayiyan li Newroza VIYAN, Ji ber ku gava me helbest ji wan xwestin helbestên xwe ji me kêm nekirin li helbestvanên me, Ji ber ku wergera sepanê ya dimilkî li Şahîn YILDIZ, Ji ber ku wergera sepanê ya soranî li Mûhsîn OZDEMÎR, dikin. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ma Rênas XENDEKÎ û Mazlum OZDOGAN amadekaranê nê bernameyî yê. Şîîrî hetê Rênas XENDEKÎ ra ameyê komkerdene, bingeya bernameyî zî hetê Mazlum OZDOGAN ra ameya awankerdene. No bername seba ke çiqas şîîrhes tay bo zî bieşko xo lezêr biresno şîîre û şaîran, bieşko her ca de antolojîyekî cêbê xo de peyda biko. Bi nê bernameyî hewce nekeno şima bi seetan kitaban mîyan de şîîran bigêrî, tena bernameyî abikîn û şîîra xo bigêrîn. Seba nê armancan, ez Rênas, bi rojan înternet ser o, mîyanê kitaban ra şîîrî kom kerdî, şaîran ra bi xo waştî, gelêk şîîrî kitaban ra derbas kerdî û Mazlum zî bi rojan kodê nê bernameyî ser o xebitîya. Bi hêvîyan bibo dermanê dilê şîîrhesan. Sipasîyî: Semedo ke komkerdişê şîîran de hetkarîya ma kerd sipasîya Newroza VIYAN rê, Semedo ke gama ma şîîrî înan ra waştî şîîrê xo ma ra kêm nekerdî şaîranê ma rê, Semedo ke açarnayîşê bernameyî yê dimilkî Şahîn YILDIZ rê, Semedo ke açarnayîşê bernameyî yê sorankî Mûhsîn OZDEMÎR rê, kenê. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Êmey Rênas Xendekî û Mazlûm Ozdogan adamadekarî em karhênaneyîn. Honrawekan le layen Rênas Xendekîyewe kokirawnetewe. Binkey bekarhênaneke le layen Mazlûm Ozdoganewe danrawe. Em bekarhênene be mebestî ke hemûy honrawehezekan biyantiwanin zûtirîn katda xoyan biyangînin honrawekan û Şaîran. Bem şêweye, bîyantiwanin le gîrfanî xoyanda antocîyayêkî biyanbînbînin. Bem bekarhênaneweye îtir pêwîst nakat êwe be satetan bedway pertûkan de biron. Tenya em bekarhênaneye bîken û be bedway honrawekantan bigerin. Bem mebestane min wekû Rênas Xendekî em honrawene le întêrnete, le nêw pêrtûkan kokirdûm, le xudî şaîranim wîst û le pertûkan werim girt. Mazlûm Ozdoganîş be rojan sebaret le ser kodî em bekarhênane karî kird. Bew hîwaye ke bibate îlacî dillî honrawehezan. Mallawayî: Sopasî xoman arastey Newroz Vîyan deken ke le kokirdinî honraweyekanda yarmetîman kirdî. Sopasî xoman arastey ew şaîranman dekeyn ke honrawekeyan boman nardûn. Bo wergêranî zaraway dimilkîl sopasî xoman arastey Şahîn YILDIZ Bo wergêranî zaraway soranî sopasî xoman arastey Mûhsîn OZDEMÎR deken/div

Di sepanê de ja 2000 zêdet is helbestên kurdî HeNe .. B Sea zaravayên kurdî dixebit to: Kurmanji, Dimilkî (Zazakî) û Sorani .. Renas em XENDEKÎ Mazlum ÖZDOĞAN amadekarên and what sepanê. Renas and remembers the receiving ju Helbest XENDEKÎ berhev dirt, jia ji sepanê bingeh to receive oppressed ÖZDOĞAN and remembers the shop. Home SepA ji bo ku ba jie he greeted each helbesthez bikar to xwin to Zut is bigihîn to Helbest û helbestvan that, bikar la antolojiyekî each other since wx deep de-existent bike. B and hewer of sepanê hûn bi seet di naka de pirtûk of the helbes BIGERAN, Tenei sepanê veken the Li xwin to BIGERAN in helbes. Jin Bo van Armanc the crush Renas, bi rojen li ser Internet, ja nav pirtûk the Helbest berhev dirt, ju helbestvan the bixw to you xwes, incoming Helbest ji pirtûk the Derbas dirt Mazlum Jia bi rojen li ser codeine and sepanê xebitî. Bi Hevia BiBa Dermann who wish helbesthez. Malavasi: J b k di helbes alîkari berhevkir to me from the dirt Malavasi le VII of Newroz, J b k with me gave me the evil nekir Helbest ji wan xwes you helbestên xwin ji li ma helbestvanên, J b k is werger to sepanê dimilkî with hawk or STAR, J b k is werger to sepanê or the local language with Muhsin OZDEMÎ, Other. -------------------------------------------------- -------------------------------------------- MA Renas XENDEKÎ Mazlum ÖZDOĞAN amadekaranê what bernameyî eat. Renas HETEs XENDEKÎ poetry ra Amey komkerd me, binge bernameyî Zia HETEs oppressed ÖZDOĞAN awankerd to run a valve. No Bernama seb ka boom colt çiqas şîîrhes Lezeu is biresno poetry poet Ziya bieşko XO, the XO also bieşko each ca also antolojîyekî cêbê biko existent. B What bernameyî hew to be the motto of nekeno seet the book Can BIGERAN de poem, poetry xo BIGERAN tena bernameyî abike. Seba what Armanc the crush Renas, bi rojen Internet ser o, Myanmar book ran poetry kom KERDI poet r b xo waster, coming poetry book ra Derbas KERDI Mazlum Zia bi roja codeine what bernameyî lay it xebitîy to. Bi hêvîy the BiBo Dermann şîîrhes that wish. Sipasîyî: Semedo de hetkarîy ma ke komkerdişê poetry of the Newroz KERDI sipasîy VII Re, Semedo gamma ka ma în poetry poetry xo m r r Wast KEM poetic nekerdî Do Re, Semedo ka açarnayîşê bernameyî yê dimilkî STAR hawk Re, Semedo ka açarnayîşê bernameyî yê sorankî Muhsine OZDEMÎ Re, tick. -------------------------------------------------- -------------------------------------------- Renas emeyine Xendekî Mazlum Ozdogan adamadekarî karhênaneyîn confident. Honrawek lai le Xendekîyew to kokirawnetew to the Renas. Binkey bekarhênanek la layan Ozdoganew to danraw the oppressed. Em bekarhên mebestî ka ba hemûy honrawehezek until the biyantiw the zûtirîn furnish xo the Biyangs honrawek Şaîr the moment. Bem şêwe to, bîyantiw the gîrfanî la Grande antocîyayêkî biyanbînbîn the XO. It is pêwîst nakata Ewa Bem bekarhênanewe be satet the bedway Pertuan de Biron. Tapeworm absorb bekarhênane Bike bedway honrawekant the BIGERAN of the BA. Bem mebest min until wekû Renas Internet Xendekî confident honraw main la, la New Pertuan kokirdûm, my poet Wistar xudî la la Pertuan warum girtin. Ozdoganîş be oppressed ser la roja Kodina confident that sebaret bekarhên KirD until my wife. Bew hîwa Dilli ka bibat honrawehez the drug. Mallawayî: Xo bat man who until arastey Newroz Vîy ka la Grande yarmetî man broke kokirdinî honraweyek. Xo bat ka man arastey New Saira financing dekeyn honraweke the boman nardûn. Bon XO wergêranî zaraway dimilkîl bat falcon bearing arastey STAR Bon XO wergêranî zaraway Sorani bat OZDEMÎ value of financing arastey Muhsinea girl adrift
adventure capitalist
altos adventure
angry bird
angry birds
angry birds
angry birds pc
angry birds rio
angry birds rio
angry birds star wars
angry birds star wars
archery king
archery master 3d
army men strike
avakin life 3d virtual world

Alphabetical

Genres